Formularz rejestracji pacjenta - Fizjoterapia ambulatoryjna

Rejestrację elektroniczną na zabiegi wykonuje się poprzez wypełnienie poniższego formularza: - wpisz datę wystawienia skierowania – data musi być zgodna z datą umieszczoną przez lekarza na skierowaniu.
Najbliższy termin przyjęcia: 2019-09-23
Utrzymanie powyższego terminu uzależnione jest od dostarczenia oryginału skierowania.
Dostarczenie oryginału skierowania powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących – osobiście lub korespondencyjnie (podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 587 z późn. zm.)
Data wystawionego skierowania przekracza 30 dni, a więc rejestracja nie może być dokonana.
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej- poz. 1522, z późn. zm.)
Jeżeli akceptujesz powyższe zasady, wypełnij formularz zaloguj lub zarejestuj.